בתים פרטיים

תהליך התכנון דורש ממני כמתכנן הקשב ותשומת לב רבה.
מצד אחד ישנו הלקוח, מהצד השני קיים המגרש, צורתו, המיקום שלו, כיווני האוויר, השמש והסביבה. אני מאמין שכל הנתונים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי במהלך התכנון. אם  מקשיבים לכל הקולות הללו ומתחשבים בהם התוצאה תמיד תהיה נכונה וטובה יותר.

בתים פרטיים

תהליך התכנון דורש ממני כמתכנן הקשב ותשומת לב רבה.
מצד אחד ישנו הלקוח, מהצד השני קיים המגרש, צורתו, המיקום שלו, כיווני האוויר, השמש והסביבה. אני מאמין שכל הנתונים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי במהלך התכנון. אם  מקשיבים לכל הקולות הללו ומתחשבים בהם התוצאה תמיד תהיה נכונה וטובה יותר.