פירמת רואי חשבון מירושלים

הצעת תכנון לפירמת רואי חשבון מירושלים.
שילוב של חלל פתוח ומשרדים אישיים הצופים לחלל.
טיפול באמצעות שילובי חומרים ותאורה להדגשת החללים השונים ומתן
פתרונות פרטיות באמצעים אקוסטיים.

פירמת רואי חשבון מירושלים

הצעת תכנון לפירמת רואי חשבון מירושלים.
שילוב של חלל פתוח ומשרדים אישיים הצופים לחלל.
טיפול באמצעות שילובי חומרים ותאורה להדגשת החללים השונים ומתן
פתרונות פרטיות באמצעים אקוסטיים.